Wat u moet weten over Hijama Cupping

Het uitgangspunt van de islamitische geneeskunde is het geloof in de verheven Allah en weten dat genezing alleen van Hem komt en dat er een remedie is voor alle kwalen.

“Elke ziekte heeft een remedie, en wanneer de remedie wordt toegepast op een ziekte, wordt deze genezen met toestemming van Allah de Verhevene.” (Opgenomen door een moslim.)

In de islam is gezondheid een zeer belangrijk onderdeel van het leven en wordt er veel nadruk op gelegd.

Overgeleverd door Ibn`Abbas: De Profeet ﷺ, “Er zijn twee zegeningen die velen verliezen: (Zij) gezondheid en vrije tijd voor goede daden.” (Sahieh al-Bukhari 6412)

De vraag is, hechten we waarde aan ons leven of nemen we de tijd om te leren over de natuurlijke remedies waarover de Profeet ﷺ ons vertelde.

Suna vergeten

Hijama Amsterdam Therapie is een islamitische, natuurlijke, holistische geneeswijze. Helaas is het de ‘vergeten soenna’ die door de moderne geneeskunde en chirurgie uit onze kostbare geschiedenis is gewist. We moeten deze praktijk van de profeet Mohammed ﷺ nieuw leven inblazen en vestigen. We moeten moslims in staat stellen sterk en gezond te zijn en weer op de been te komen. Als moslims moeten we onszelf opnieuw laten gelden als leiders op het gebied van geneeskunde en gezondheid, net zoals we deden in de gouden eeuw van de islamitische wetenschap.

Hier zijn 10 dingen die je moet weten over hijama cupping.

1. Hijama Cupping Therapie is een Sunnah
Tijdens de nachtelijke reis en hemelvaart (Laylatu’l-Isra’ wa’l-Mir’aj) maakte onze geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) vele gedenkwaardige gebeurtenissen mee. Hij vloog op een gevleugeld paard (al-Buraq) van Mekka naar Jeruzalem met Angel Jibreel. Hij bad met vele andere boodschappers van Allah, steeg op naar de hoogste van de zeven hemelen en ontving vijf dagelijkse gebeden van Allah High als een geschenk en de leer van de geloofsbelijdenis.

“Glorie voor degene die zijn dienaar meenam en ‘s nachts de reis maakte van de heiligste moskee naar de verste moskee. alles]”. (Koran 17:1)

Naast al deze verbazingwekkende wonderen beval Allah de Allerhoogste ook de engelen om de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) te instrueren om hijama cupping-therapie in te voeren.

“Ik kwam niet langs een van de engelen tijdens mijn nachttour, behalve wat ze me allemaal vertelden. O Mohammed, ‘jij hebt de beker (hijama)’” (Sahih; Sunan Ibn Majah º3477)

2. “Het beste medicijn”
Hijama werd samen met de koran door de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) uitgeroepen tot het beste medicijn.

Hij zei (vrede zij met hem): “Cupping is de meest behulpzame procedure voor de mens om zichzelf te genezen.” (Sahieh al-Bukhari º5357)

3. Cupping wordt ook in andere culturen beoefend.
Cupping wordt al eeuwen wereldwijd beoefend. De eerste gedocumenteerde medische documenten werden gevonden  in 1550 voor Christus. Cupping werd meer dan 5000 jaar geleden in China ontdekt en wordt nog steeds beoefend. Het werd algemeen beoefend in het Romeinse rijk. Het is momenteel het populairst in China, Finland, Rusland en veel moslimlanden.

4. Cuppen versus Hijama
Cupping-therapie is de naam van de eigenlijke procedure zelf. Creëer een vacuüm in de beker en plaats deze op je lichaam. Dit vacuüm creëert een negatieve druk en trekt de spier in de beker, waardoor bloed in de beker wordt getrokken. Dit staat bekend als “dry cupping”. De cup wordt vervolgens verwijderd om een kleine, ondiepe incisie te maken in hetzelfde gebied voordat de cup weer wordt geplaatst. Dit verwijdert giftig bloed, zuur en overtollig vocht uit het lichaam. Dit staat bekend als natte of bloed cupping.

Maar wat hijama onderscheidt, zijn de religieuze en spirituele aspecten van de beoefening. “Hijama” is de islamitische versie van cupping therapie. Moslims beoefenen hijama cupping volgens de methode van de Profeet ﷺ. Dit betekent dat de patiënt en de hijama-beoefenaar de wassing (wudu) moeten uitvoeren en de koran moeten reciteren tijdens de hijama-procedure.

5. Hijama brengt het lichaam terug naar zijn normale toestand.
“Hijama” in het Arabisch betekent letterlijk “zuigen” en “terugkeren naar normaal” van intern evenwicht. Uiteindelijk helpt het het lichaam een evenwichtige, gezonde alkalische omgeving te creëren door de zuurgraad te elimineren. Het lost alle problemen in het lichaam op door het weer normaal te maken. Hijama Cupping is een holistische en krachtige ontgiftingstherapie die giftig en stilstaand bloed uit het lichaam verwijdert. Het stelt het lichaam in staat om negatieve en ongezonde elementen uit te scheiden en zichzelf aan te vullen.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De beste behandeling is hijama cupping. Het zuivert het bloed, verlicht de rug en verscherpt het gezichtsvermogen. (Sunan al-Tirmidhi º3053)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *