Californische ziektekostenverzekering voor vrouwen

In samenwerking met het Center for American Progress werpt de Californische first lady Maria Shriver een serieuze tweede blik op het segment Californiërs dat een ongewoon hoog risico loopt op levensveranderende ziekten zoals artritis, kanker, diabetes en hartaandoeningen. Gezien hun typische werkdruk, is het niet verwonderlijk dat zorgverleners bijna twee keer zoveel kans hebben op ernstige chronische gezondheidsproblemen als anderen.

Wie werkt het vaakst meer dan zijn deel om voor kinderen en/of bejaarde ouders te zorgen? De meerderheid van de mantelzorgers zijn nog steeds vrouwen, ook al zijn de dagen dat de meeste vrouwen geen 40-urige werkweek buitenshuis deden al lang voorbij.

Een van de belangrijkste bevindingen van het rapport van Shriver, getiteld “Sick and Tired”, is dat een dergelijke dubbele taak zich voordoet in de gezondheid van vrouwen als ernstiger gezondheidseffecten dan bij mannen. Vrouwen vormen niet alleen de helft van de Amerikaanse beroepsbevolking, maar moeders zijn ook de gezinshulpverleners voor tweederde van onze gezinnen.

Wat betekent een ziektekostenverzekering voor Californië voor vrouwen?

Sinds de recessie eind 2007 begon, is 73,6 procent van de banen verdwenen door mannen in plaats van vrouwen. Met duizenden vrouwen die toegang hebben tot gezondheidsplannen via het werk van hun echtgenoot, zijn duizenden vrouwen zonder ziektekostenverzekering gebleven. Als een vrouw in Californië op de individuele markt ziektekostenverzekeringen moet kopen, betaalt ze doorgaans meer dan een man, ook al kan ze geen kritieke dekking krijgen voor zwangerschaps- en reproductieve gezondheidszorg.

Elk jaar houdt de American Psychological Association een onderzoek om de ‘stress in Amerika’ te beoordelen. Respondenten lieten zien dat meer vrouwen dan mannen zeggen gestrest te zijn door de economische neergang. De economie is niet de enige hoge risicofactor die waarschijnlijk van invloed is op de gezondheid van vrouwen.

Vrouwen zijn waarschijnlijk verantwoordelijk om de eindjes aan elkaar te knopen als het budget krap is. Ze staan ​​in de “frontlinie” als het gaat om het weigeren van verzoeken van hun kinderen en het omgaan met driftbuien. Ze hebben ook meer kans dan mannen om in de kinderopvang of het onderwijs te werken met een grotere blootstelling aan griep en andere virussen. Het komt erop neer dat vrouwen een hoog risico lopen en een ziektekostenverzekering nodig hebben. Californische verzekeraars geven er echter de voorkeur aan om hun financiële risico met een grote pool te spreiden via groepsverzekeringen. Dat zorgt ervoor dat veel vrouwen te maken krijgen met hoge premies voor gedeeltelijke dekking van de gezondheidszorg.

Het beveiligen van een ziektekostenverzekering in Californië is een uitdaging

Begin met uzelf te informeren over wat de verschillen in ziektekostenverzekering voor Californië betekenen voor uw toegang tot gezondheidszorg en uw budget. Wanneer u op zoek bent naar een particuliere ziektekostenverzekering in Californië, is een van de eerste dingen die u moet controleren de limiet op uw jaarlijkse contante uitgaven. Als u eenmaal zoveel hebt uitgegeven, biedt uw verzekering 100 procent dekking voor goedgekeurde gezondheidszorg.

Die grens is om twee redenen belangrijk. U moet een manier plannen om de gezondheidszorg tot de limiet te dekken, maar u kunt er ook de verwachte gezondheidszorg omheen plannen. Als u meerdere procedures nodig heeft, kan het aanzienlijke besparingen opleveren als u ze binnen hetzelfde polisjaar laat uitvoeren.

De volgende limiet die moet worden gecontroleerd, is de maximale jaarlijkse limiet. Verzekeraars kunnen de hoeveelheid dekking die u gedurende uw hele leven nodig heeft niet langer beperken, maar ze kunnen wel jaarlijkse limieten opleggen. Ze kunnen ook beperkingen hebben op poliklinische behandeling en voorschriften. De meeste Californische ziektekostenverzekeringen betalen niet voor tandheelkundige of visuele gezondheidszorg.

Als u wel recepten nodig heeft, onderzoek dan het medicijnformularium van uw gezondheidsplan. Dat is een lijst met merknamen en generieke geneesmiddelen op recept waaraan uw gezondheidsplan de voorkeur geeft. U kunt uw arts vragen om uit deze lijst voor te schrijven om uw kosten te verlagen en sommige medicijnen worden mogelijk niet vergoed.

Leer het verschil tussen HMO- en PPO-plannen. Met een HMO moet u een arts in het netwerk kiezen die beslist wanneer u dekking kunt krijgen om een ​​specialist te zien. PPO’s hebben doorgaans hogere premies dan HMO’s, maar ze bieden directe toegang tot alle deelnemende providers, meestal tegen aanzienlijk gereduceerde tarieven. Ze bieden meestal ook gedeeltelijke dekking om buiten het netwerk te gaan.

Eigen bijdragen en eigen risico zijn nog steeds belangrijk, maar gelden niet meer voor preventieve zorg. Aangezien uw jaarlijkse examen en veel screeningsprocedures, zoals mammogrammen, voor 100 procent worden gedekt voordat u aan het eigen risico van het plan voldoet, heeft u mogelijk geen medebetalingsplan nodig. Dat is een plan waarbij u $ 25 of $ 35 betaalt elke keer dat u een arts ziet of een recept invult. Co-pay-plannen hebben meestal hogere premies dan Californische ziekteverzekeringsplannen met eigen risico. Over het algemeen geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *