“Het vergeten kind in Utopia!

“Het vergeten kind in Utopia”

 Deze week is de week van het vergeten kind. Utopia wil hier graag een bijdrage aan leveren daarom hebben wij Joep Verboeket, algemeen directeur, uitgenodigd.

Hij is samen met “The unforgetables” Wesley en Nuno langs geweest om te vertellen over het vergeten kind.

Joe, Wesley en Nuno hadden een bijzondere opdracht voor ons als inwoners.

De eerste 500 verkochte sjaals aan elkaar zetten voor een bijzonder project wat nog zal volgens. Een aantal inwoners zijn de afgelopen dagen druk in de weer geweest met naald en draad en de sjaals zitten vast.

De sjaals zijn online te koop voor een kleine donatie op:

https://steun.hetvergetenkind.nl/supportsjaal

“HET VERGETEN KIND ZET ZICH IN VOOR DE RUIM 100.000 KINDEREN DIE OPGROEIEN IN GEZINNEN MET MEERVOUDIGE PROBLEMATIEK. DENK AAN VERSLAVINGEN, VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN, PSYCHISCHE PROBLEMEN EN/OF LEVEN ONDER DE ARMOEDEGRENS. KINDEREN IN DEZE ZOGEHETEN MULTI-PROBLEEM GEZINNEN ZIJN ERG KWETSBAAR. BIJ RUIM 55.000 GAAT HET ZODANIG MIS, DAT THUISWONEN NIET MEER MOGELIJK IS. ALS KINDEREN VERWAARLOOSD EN/OF MISHANDELD WORDEN, TEKENT DIT HUN VERDERE LEVEN”.