Koningsdag en meer!!

Vandaag is het een bijzondere dag! Koningsdag in Nederland! De dag des vaderlands. Overal in het land kleurt het oranje en worden er gezellige en leuke feesten georganiseerd. Nederland is verbonden op deze dag, in vrolijkheid en eenheid!

Zo zou het leven eigenlijk altijd moeten zijn, maar helaas is dat niet het geval. De eenheid en verbondenheid zijn soms ver te zoeken. Nog altijd zijn er op de wereld mensen die niet leven in veiligheid en geborgenheid, die moeten vluchten uit hun vaderland. Schrijnende situaties dwingen mensen elders hun veiligheid te zoeken en deze te kunnen waarborgen. Om stil te staan bij deze onmenselijke reis en bewustzijn te creëren, steunt Utopia het initiatief van Re-vestlife:

solidair zijn met de vluchtelingen in de wereld!

Utopia staat symbool voor eenheid in diversiteit. Daarom hebben we onze krachten weer gebundeld om zichtbaarheid te creëren voor Re-vestlife en de situatie van vluchtelingen.

Alle Utopianen steunen de vluchtelingen over de hele wereld en willen hen een hart onder de riem steken.

Jullie worden gehoord en gezien en wij staan achter Re-vestlife!

Wil je ook deelnemen aan de verbroedering en eenwording?

Ga naar: http://re-vestlife.org/product/ribbon/

En koop daar het symbool!

ALLEEN MAAR LIEFDE VANUIT UTOPIA