Gezamenlijke vijand: klimaatverandering.

“Klimaatverandering is natuurlijk.” Ja, dat klopt. De aarde kantelt namelijk continue waardoor er net iets meer of net iets minder zon op de Noordpool schijnt. Dit zorgt voor een temperatuurstijging (of daling) van 1 graad Celsius. Dat is niets zou je denken. Maar als een mens 1 graad verhoging heeft, voelt die zich niet goed. Bij de aarde is het natuurlijk net iets anders en is er geen sprake van ziekte maar van een ijstijd of een warm stormachtig tijdperk. Door die ene graad opwarming neemt het ijs op de Noordpool af, waardoor er minder zonlicht wordt teruggekaatst. De warmte van de zon wordt in plaats daarvan opgenomen door de oceaan, die ook opwarmt. En hoe meer de oceaan opwarmt, hoe meer CO2 deze uitstoot.

Als we kijken naar de huidige positie van de aarde, dan zou de aarde langzaamaan – we hebben het over een periode van zo’n 40.000 tot 100.000 jaar- richting een ijstijd gaan (het verschil tussen een ijstijd en een warme periode is trouwens slechts 6 graden Celsius). Maar de mens is erin geslaagd om dit proces geheel om te keren, waardoor we nu afstormen op een warme en onstuimige periode in plaats van een ijstijd.

De afgelopen honderd jaar is het klimaat opgewarmd met 0,8 graden Celsius en de aarde zal blijven opwarmen door alle broeikasgassen die we nu aan het uitstoten zijn. Wetenschappers (ja, 95% van alle klimaatwetenschappers) waarschuwen, wat zeg ik, schreeuwen uit dat we in 2020 minstens 25% minder broeikasgassen moeten uitstoten ten opzichte van het niveau in 1990 om de opwarming te beperken tot 2 graden Celsius. U begrijpt dat alles wat daarboven zit catastrofaal wordt voor de mensheid.

Vandaag begint de klimaattop in Parijs, hoe mooi zou het zijn als alle naties in de wereld de handen ineen zouden slaan tegen deze gezamenlijke vijand: klimaatverandering. Even alle bullshit opzij en de mensheid redden, dan kunnen we daarna weer over tot de orde van de dag.

Zo simpel is het echter niet: dewereld is momenteel zeer afhankelijk van olie. Het is niet verwonderlijk dat de westerse wereld zich bemoeit met de politiek in het Midden-Oosten. Gecompliceerde materie die zelfs reikt tot de huidige vluchtelingenstroom uit Syrië. Want wat blijkt? Aanhoudende droogte is een aanjager geweest van de onrust in Syrië en IS verdient ondertussen 800 miljoen dollar per jaar aan olie.

Wat kan jij doen? Je kan overstappen op een groene energieleverancier zoals Vandebron of WindUnie, je kan overstappen op een groene bank zoals Triodos of ASN Bank en wat ook een enorm verschil maakt: minder vlees eten! Bossen (“de longen van de aarde”) worden namelijk gekapt voor veevoer, het voer wordt vervolgens over de hele wereld getransporteerd (evenals het vlees en de dieren zelf), de dieren boeren, scheten en zuchten broeikasgassen uit en hun producten kunnen niet ongekoeld, onbewerkt en onverpakt worden verkocht, wat natuurlijk ook enorm veel energie
kost. Wil jij het net als de Utopianen een maandje uitproberen? Doe mee: http://veggiechallenge.nl/armandaenmonique

Dank aan Monique van bodypaint-bodyart.nl voor de facepaint en de “tattoo”!